|

Konkurs Agro-Wczasy’2021

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do konkursu AGRO-Wczasy’2021, organizowanego przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, przy wsparciu środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

Konkurs, wzorem lat ubiegłych, przeprowadzany jest w trzech kategoriach:

  1. gospodarstwo agroturystyczne, tj. działalność  polegająca  na  świadczeniu  usług  turystycznych  w  czynnym gospodarstwie rolnym, którego właścicielem jest rolnik;
  2. usługi turystyki wiejskiej, tj. działalność polegająca na świadczeniu usług turystycznych w obiekcie zlokalizowanym naobszarach wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przez osoby fizyczne lub prawne, prowadzące działalność gospodarczą;
  3. atrakcyjna kuchnia regionalna – zgłoszenie winno dotyczyć potrawy wegetariańskiej oferowanej przez gospodarstwo  agroturystyczne  lub  podmiot  świadczący  usługi  gastronomiczne,  zlokalizowany na obszarach wiejskich Województwa, nienależący do sieci gastronomicznych, korzystających z franczyzy lub licencji, świadczący usługi w sposób stały lub sezonowy, którego przedmiotem działalności jest przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na miejscu i/lub na wynos.

 

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu  może podpisać jedynie właściciel/współwłaściciele obiektu lub osoba przez niego upoważniona (upoważnienie należy dołączyć do zgłoszenia). Do zgłoszenia należy dołączyć minimum 5 zdjęć prezentujących zgłaszany obiekt (zdjęcia należy „wkleić” do formularza zgłoszeniowego). W przypadku zgłoszenia do kategorii „kuchnia regionalna” należy w formularzu  umieścić recepturę zgłaszanej potrawy oraz jej cenę.

Zgłoszenie do konkursu można dokonać tylko w jednej z trzech kategorii. Laureaci I, II lub III miejsca oraz wyróżnieni w dwóch poprzednich edycjach Konkursu  „AGRO-Wczasy”  mogą  zostać  zgłoszeni  do  tegorocznej  edycji  Konkursu wyłącznie w kategorii, w której nie byli nagrodzeni w dwóch poprzednich edycjach

 

Zgłoszenia należy przesłać do 30 czerwca br. (liczy się data wpływu do siedziby organizatora -KPODR w Minikowie, zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, nie będą brały udziału w Konkursie) pocztą tradycyjną. Adres Biura Konkursu:

Biuro Konkursu „Agro-Wczasy’2021”

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Minikowo 1, 89-122 Minikowo k/ Nakła nad Notecią

 

Zgłoszenia przejdą ocenę weryfikacyjną, a po jej zakończeniu, wybrane przez Komisję Konkursową  obiekty będą wizytowane na przełomie lipca i sierpnia br. O wynikach weryfikacji właściciele obiektów zostaną poinformowani e-mailowo.

 

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas VIII Kujawsko-Pomorskiego Forum Turystyki Wiejskiej – „Historia dzieje się dziś”, które odbędzie się w dniach 14-16 września br.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Konkursu „Agro-Wczasy’2021

Formularz zgłoszeniowy _I

Formularz zgłoszeniowy _II

Formularz zgłoszeniowy _III