Teatry obrzędu ludowego w Osięcinach

Wojewódzkie spotkanie teatrów obrzędu ludowego oraz gawędziarzy i śpiewaków ludowych gromadzi twórców z regionu, działających w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym, mających w swoim repertuarze widowiska obrzędowe nawiązujące do lokalnych tradycji regionu oraz gawędy i tradycję śpiewu ludowego. Celem spotkań jest uwrażliwienie odbiorców, głownie młodych,  na kulturę, historię i obyczajowość regionu Kujaw i Pomorza. Ważne jest również  pielęgnowanie lokalnych tradycji, zachowanie gwary, tradycyjnego ubioru oraz przekazywanie wzorów. Pozwoli to na  ocalenie od zapomnienia najcenniejszych tradycji, obrzędów, dorocznych i rodzinnych zwyczajów oraz autentycznego repertuaru. Głównym przesłaniem spotkań, jest inspirowanie amatorskich teatrów do korzystania z dorobku kultury ludowej. Często prezentacje teatralne mają charakter towarzyski i zabawowy. Obrzędy były zawsze nieodłącznym elementem wszystkich świąt i cechowały się niezwykle ciekawą, barwną i rozbudowaną formą. Zawsze dbano o to by pieśni, tańce, zabawy przebiegały według ściśle określonych reguł. Część tych zwyczajów przetrwała do naszych czasów.

Organizatorami spotkań są: Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach i Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.