|

VIII Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej – „Historia dzieje się dziś"

W dniach 14-16 września 2021 r. odbędzie się VIII Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej, które w tym roku przebiegać będzie pod hasłem przewodnim „Historia dzieje się dziś”. Kujawsko-pomorska wieś w swojej złożoności i różnorodności stanowi niewyczerpane źródło zasobów do budowania atrakcyjnej oferty turystycznej. Umiejętne ich wykorzystanie może przynieść korzyści zarówno rodzimej turystyce, jak i sprzyjać zachowaniu bogatego dziedzictwa kulturowego wsi Kujaw i Pomorza.

Chcąc przybliżyć uczestnikom Forum tematykę dziedzictwa kulturowego wsi, wskazać wzory „etno-oferty”, czy podać przykłady kulinariów „z rodowodem” organizatorzy Forum, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” oraz Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, zaplanowali wykłady oraz pięć różnych wyjazdów studyjnych.  Forum ma zachęcić do poszukiwań i poznawania dziedzictwa wsi, a także wskazać możliwe do podjęcia kierunki rozwoju obiektów, przy wykorzystaniu potencjału etnograficznego. Podsumowaniem tegorocznej edycji Forum, a zarazem okazją do wymiany osobistych refleksji na ten temat, będzie debata na temat kierunków komercjalizacji dziedzictwa kulturowego polskiej wsi. Udział w Forum stanowi również doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i kreowania pomysłów na nowe, ciekawsze produkty turystyczne.

Forum skierowane jest do właścicieli gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej, restauratorów, animatorów życia kulturowego wsi, a także przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Zapraszamy również osoby, które dopiero planują rozpoczęcie działalności turystycznej na obszarach wiejskich.

Podczas Forum nastąpi ogłoszenie wyników kolejnej edycji regionalnego konkursu AGRO-wczasy’2021, w którym wyłaniane są najlepsze: gospodarstwa agroturystyczne, obiekty turystyki wiejskiej oraz obiekty serwujące potrawy kuchni regionalnej.

Zapraszamy 14 września do hotelu HANZA PAŁAC  w Rulewie. Zgłoszenie udziału w Forum można dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej (do pobrania) i dostarczenie jej do główniej siedziby Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie (Minikowo 1, 89-122 Minikowo k. Nakła nad Notecią, z dopiskiem: Forum Turystyki Wiejskiej) lub przesłanie skanu wypełnionej i podpisanej karty na adres e-mail: forum@kpodr.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 września br.

W pierwszej kolejności na listę uczestników przyjmowani są laureaci konkursu AGRO-wczasy’2021, osoby prowadzące działalność turystyczną na obszarach wiejskich (w tym osoby prowadzące działalność związaną z przetwórstwem żywności) oraz przedstawiciele instytucji bezpośrednio lub pośrednio działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a następnie osoby planujące rozpoczęcie działalności turystycznej na obszarach wiejskich. W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, mających wpływ na ilość osób mogących wziąć udział w Forum, pierwszeństwo w uczestnictwie będą miały osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19. W każdym z ww. przypadków o kolejności przyjmowania na listę uczestników decyduje również termin nadesłania zgłoszenia. Kontakt: Aleksandra Hapka, Aleksandra Bielińska tel. 52 386 72 13, e-mail: forum@kpodr.pl

Koszt uczestnictwa w Forum to 200,00 zł brutto/os. – szczegółowe informacje na temat sposobu dokonania wpłaty znajdują się na karcie zgłoszeniowej.

 

Program*:

14 września 2021 (wtorek)

10.00-12.00 – rejestracja uczestników

12.00-13.00 – obiad

13.30-14.00 – otwarcie Forum

14.00-15.00 – ogłoszenie wyników i nagrodzenie laureatów konkursu AGRO-wczasy

15.00-15.30 – przerwa kawowa

15.30-16.30 – wykład na temat turystyki etnograficznej – Łukasz Ciemiński, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi

16:30-17:15 – wykład na temat marketingu produktu turystycznego, Agnieszka Kowalkowska, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna

19.00 – uroczysta kolacja

 

15 września 2021 (środa)

8.00-9.00 – śniadanie

9:00-9:30 – wykład na temat wartości folkloru w budowaniu oferty turystycznej na obszarach wiejskich, Laura Maciejewska

9.30-10:00 – wykład na temat turystyki kulinarnej, dr Izabela Chudzyńska, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

10:00-10.30 – wykład na temat dziedzictwa kultury materialnej wsi, rękodzieła, tradycyjnych zawodów i twórczości ludowej w działalności Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, Aleksandra Hapka, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

11:00-18.00 – wyjazdy studyjne (pięć grup studyjnych)

19.00 – kolacja

 

16 września 2021 (czwartek)

8.00-9.00 – śniadanie

11:00-12:30 – debata na temat kierunków komercjalizacji dziedzictwa kulturowego polskiej wsi

12.30-13:00 – podsumowanie Forum

13.00-14.00 – obiad

 

*Dokładny program Forum oraz opis wyjazdów studyjnych będzie dostępny na stronie internetowej KPODR Minikowo pod koniec sierpnia  br.

Karta zgłoszeniowa do pobrania DOC, PDF