|

WYNIKI KONKURSU 5/2021 DLA PARTNERÓW KSOW W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o zakończeniu oceny wniosków na 2021 rok składanych przez partnerów KSOW do Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021.  Wyniki oceny projektów i ich listę znajdą Państwo tutaj.

Wnioski były poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez Zespół Oceniający powołany uchwałą nr 50/2165/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia  17 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim naboru propozycji operacji na 2021 r. do realizacji w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021. Zespół ustalił listę rankingową operacji, którą uchwałą nr 43/1/2021 pozytywnie zaopiniował Zespół Opiniodawczo-Doradczy ds. Wspierania Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Lista rankingowa podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.