|

KONKURS WIEŚ NA WEEKEND’2021 - uwaga ważna zmiana

Sekretariat Regionalny KSOW informuje zainteresowanych udziałem w konkursie, a do tej pory nie zarejestrowanych w bazie partnerów KSOW, że zmieniono § 4 ust. 3 pkt. 1a regulaminu Konkursu i do konkursu mogą się zgłaszać organizacje i instytucje, mające osobowość prawną, zarejestrowane na dzień 23 kwietnia br. w bazie partnerów, dostępnej na stronie www.ksow.pl

Instytucje i organizacje, które nie mają statusu partnera KSOW, a chcą przystąpić do konkursu, prosimy o zarejestrowanie się poprzez zakładkę na portalu www.ksow.pl, a w przypadku problemów należy kontaktować się z Sekretariatem Centralnym KSOW. Dane teleadresowe na stronie www.ksow.pl. Wszelkich informacji nt. konkursu udziela Biuro Konkursu nr tel. 56 62 15 897, e-mail: ksow@kujawsko-pomorskie.pl 

Termin składania wniosków od  1 do 23 kwietnia 2021 roku. 

(liczy się data złożenia wniosku do Biura Konkursu lub data nadania wniosku przesyłką poleconą)

Adres  Biura Konkursu:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Rolnictwa i Geodezji, Sekretariat Regionalny KSOW

87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2

Z dopiskiem  Zgłoszenie na konkurs „Wieś na weekend’2021”

Poniżej dokumentacja konkursowa:

Regulamin Konkursu