LISTA PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ PARTNERÓW KSOW W KONKURSIE 5/2021

Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że w wyniku naboru wniosków na 2021 rok składanych przez partnerów KSOW do Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 wpłynęło 18 wniosków.

Listę projektów i wnioskodawców znajdą Państwo tutaj.


Wnioski będą poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez Zespół Oceniający powołany uchwałą nr 50/2165/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia  17 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim naboru propozycji operacji na 2021 r. do realizacji w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021. Planuje się, że Zespól Oceniający zakończy swoje prace do końca marca, ustalając listę rankingową operacji.  Lista rankingowa podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.