|

Wieś na weekend’2021 – lista złożonych wniosków

Sekretariat Regionalny KSOW informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków do konkursu na organizację imprez plenerowych podczas weekendów, na terenach wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego odpowiedziało 17 wnioskodawców. W związku z faktem, iż liczba wniosków była niższa od planowanej, a suma zgłoszonych kosztów do dofinansowania nie wyczerpywała  alokacji środków, wsparcie uzyskają wszystkie wnioski, które przejdą ocenę formalną w Konkursie.

Lista złożonych wniosków tutaj.

Celem konkursu jest aktywizacja stowarzyszeń i instytucji do działania partnerskiego podczas organizacji lokalnych imprez, upowszechniających przykłady nowatorskich rozwiązań i promujących dobre praktyki zrealizowane w ramach projektów sfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Konkurs dotyczy działania „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety PROW 2014-2020”zamieszczonego w Planie Operacyjnym Sekretariatu Regionalnego KSOW na lata 2020-2021.