Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

kujawsko-pomorskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

PROJEKT PARTNERA - Wzmocnienie kompetencji i współpracy podmiotów z obszaru LGD "Gminy Powiatu Świeckiego" związanych z rozwojem turystyki na obszarach wiejskich Kociewia.

23.05.2018

Kolejny projekt partnera, wybrany w konkursie nr 2/2018, zakłada organizację szkolenia dla 20 przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego oraz organizacji pozarządowych z terenu działania LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”, które wspierają swoimi działania rozwój turystyki. Szkolenie dotyczyć będzie turystyki wiejskiej, a uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie tworzyć i dystrybuować treści promujące atrakcje i oferty turystyczne, jak dostosować oferty podmiotów z branży turystyki wiejskiej do rzeczywistych potrzeb klientów, jak optymalnie wykorzystać posiadane zasoby oraz podnieść poziom działań promocyjnych, korzystając z nowoczesnych technologii informacyjnych.

 Projekt ma na celu również wzmocnić współpracę podmiotów  z sektora gospodarczego, prywatnego i organizacji pozarządowych, co przełoży się na bardziej efektywne podejmowanie wspólnych działań,  wspierających rozwój obszarów wiejskich.

Projekt wpisuje się w działanie 4 KSOW: „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania , w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej”.

Szkolenie odbędzie się w 21 czerwca 2018 r. w Tleniu (gmina Osie).  Szczegóły dostępne na stronie organizatora www.lgdswiecie.pl.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009