Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

kujawsko-pomorskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

KONKURS WIEŚ NA WEEKEND’2019

14.03.2019

Sekretariat Regionalny KSOW ogłasza konkurs na organizację imprez plenerowych podczas weekendów, na terenach wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem konkursu jest aktywizacja stowarzyszeń i instytucji do działania partnerskiego podczas organizacji lokalnych imprez, upowszechniających przykłady nowatorskich rozwiązań i promujących dobre praktyki zrealizowane w ramach projektów sfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Konkurs dotyczy działania „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety PROW 2014-2020”zamieszczonego w Planie Operacyjnym Sekretariatu Regionalnego KSOW na lata 2018-2019

Zaplanowane imprezy należy przeprowadzić w soboty i/lub niedziele, w miejscowościach wiejskich regionu, leżących na terenie gmin, w których zrealizowano promowane przedsięwzięcie lub projekty sfinansowane z PROW 2014-2020. Imprezy mają się odbyć pomiędzy 8 czerwca 2019 r. a 13 października 2019 r.

Do konkursu mogą się zgłaszać organizacje i instytucje, mające osobowość prawną, za wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego. Wnioskodawca musi być partnerem KSOW, zarejestrowanym w bazie partnerów, dostępnej na stronie www.ksow.pl Wnioskodawca może złożyć wniosek na jeden projekt, co nie ogranicza jego prawa do występowania jako partner w innych projektach. Na dofinansowanie projektów zarezerwowano w budżecie KSOW 100 tys. zł, maksymalny poziom dofinansowania jednego projektu wynosi 4 tys. zł.

Termin składania wniosków od  22 marca do 5 kwietnia 2019 r. 

(liczy się data złożenia wniosku do Biura Konkursu lub data nadania wniosku przesyłką poleconą)

Adres  Biura Konkursu:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Rolnictwa i Geodezji, Sekretariat Regionalny KSOW

87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2

Z dopiskiem  Zgłoszenie na konkurs „Wieś na weekend’2019”

Złożone wnioski będą ocenione pod względem formalnym, następnie oceny merytorycznej dokona Zespól Oceniający powołany uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 10/382/19 z dnia 13 marca 2019 r.  Planowany termin zakończenia oceny wniosków – 31 maja br. Zespól Oceniający ustali listę rankingową projektów. Lista rankingowa projektów podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W sprawie partnerstwa w KSOW proszę się kontaktować z Sekretariatem Centralnym KSOW. Dane teleadresowe na stronie www.ksow.pl. Wszelkich informacji nt. konkursu udziela Pani Karolina Grudzińska nr tel. 56 62 15 912, e-mail: k.grudzinska@kujawsko-pomorskie.pl; ksow@kujawsko-pomorskie.pl  

Poniżej dokumentacja konkursowa:

Regulamin Konkursu

Formularz wniosku

Kosztorys

Umowa

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009