|

„Buchalteria, czyli jak prowadzić działalność w KGW” – CIT

Informujemy, że 14 czerwca br., w godzinach 10.00- 13.00, organizujemy szkolenie on-line pt.  „Sporządzenie CIT na podstawie prowadzonej uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów dla kół gospodyń wiejskich” z zagadnień związanych z rozliczeniem działalności KGW w CIT – 8. Szkolenie będzie prowadził ekspert z Krajowej Izby Biur Rachunkowych.

Planujemy przyjęcie na szkolenie 50 chętnych osób, które prześlą nam  zgłoszenia pocztą internetową na adres ksow@kujawsko-pomorskie.pl , w terminie do 13 czerwca, do godz. 9.00. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Po zgłoszeniu się uczestnicy otrzymają „linki” do przyłączenia się na platformie cyfrowej do wykładów.  Szczegóły rejestracji  podamy w wiadomościach e-mailowych uczestnikom szkolenia.

Aby efektywnie skorzystać ze szkolenia należy przed jego rozpoczęciem wydrukować formularz CIT – 8 wraz z CIT – 8 O oraz mieć w dyspozycji dokumentację KGW z uproszczoną ewidencją przychodów i kosztów wg stanu na 31 grudnia 2022 r.