Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II KSOW

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje operacje  w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Operacja I: Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2014-2015: dz. 10 " Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą"; dz.13 "Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich" oraz wsparcie funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW w 2017 r. w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Operacja II: Koszty funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego - część 1 oraz zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania KSOW.

Operacja III: Koszty funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego - część 2 – delegacje 2016 r., usługi pocztowe 2017 r.

Operacja IV: Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017: dz. 10 "Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych ma rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą" oraz wsparcie funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW w 2017 r. w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

 Operacja V: Realizacja w 2016 roku Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 13: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Funkcjonowanie SR KSOW.

Operacja VI: Realizacja Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 – działanie 6 – ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju. Koszty funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego - część 3 – energia elektryczna 2017 r.

Operacja VII: Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017  w Województwie Kujawsko-Pomorskim - projekty partnerów KSOW w 2017 r.

Operacja VIII: Realizacja Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 – działanie 12 – Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Koszty funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego – wywóz odpadów w 2017 r.

Operacja IX: Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 poprzez organizację konkursu „Wieś na weekend” w 2016 r. oraz wsparcie funkcjonowania Jednostki Regionalnej KSOW w 2017 r. w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Operacja X: Realizacja w 2016 r. Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 (projekty partnerów w działaniu 11) oraz wsparcie funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW w 2017 r. w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Operacja XI: Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017: dz. 9 "Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji" oraz utrzymanie struktury – delegacja.

Operacja XII: Realizacja Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 – działanie 4 – Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej. Koszty funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego – opłaty pocztowe w 2018 r.

Operacja XIII: Koszty funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego - część 2 oraz zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania KSOW.

Operacja XIV: Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019  w Województwie Kujawsko-Pomorskim - projekty partnerów KSOW w 2018 r.

Operacja XV:Realizacja Planu Operacyjnego KSOW - projekty własne Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizowane w 2017 oraz 2018 r.

Operacja XVI: Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 poprzez organizację konkursu „Wieś na weekend” w 2017 r. oraz koszt funkcjonowania Jednostki Regionalnej KSOW w 2018 r. - telefony.

Operacja XVII: Realizacja Planu Operacyjnego KSOW – projekty własne Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizowane w 2018 oraz 2019 roku.

Operacja XVIII: Realizacja Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w Woj. Kujawsko-Pomorskim - Projekty partnerów KSOW w 2019 r.

Operacja XIX: Koszty funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego - część 4.

Operacja XX: Koszty funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego - część 5 - zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania KSOW.

Operacja XXI: Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 poprzez organizację konkursu "Wieś na weekend'2018" oraz "Wieś na weekend'2019".

Operacja XXII: Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 oraz 2020-2021 w Województwie Kujawsko-Pomorskim – projekty własne SR KSOW w 2019 r. i promocja projektów KSOW w mediach w 2020 r.

Operacja XXIII: Koszty funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego - część 6.

Operacja XXIV: Realizacja Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 - projekty partnerów KSOW w 2020 r.

Operacja XXV:Koszty funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego - część 7.

Operacja XXVI: Koszty funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego - część 8 - zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania KSOW

Operacja XXVII: Realizacja Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 - projekty partnerów KSOW w 2021 r. w Kujawsko-Pomorskim

Operacja XXVIII: Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 - konkurs "Wieś na weekend''2020 i 2021 oraz promocja KSOW w mediach
w 2021 r.

Operacja XXIX: Realizacja Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 - projekty własne Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 r. i w 2021 r.

Operacja XXX: Koszty funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego - część 9.

Operacja XXXI: Realizacja planów operacyjnych KSOW w Województwie Kujawsko-Pomorskim: operacje partnerów w 2021 i 2022 roku

Operacja XXXII: Realizacja Planu Operacyjnego KSOW – projekty własne Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku oraz promocja w mediach w 2023 r.

Operacja XXXIII: Koszty funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego część 10 -  zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania KSOW.

Operacja XXXIV: Realizacja Planu Operacyjnego 2022 -2023 w Województwie Kujawsko-Pomorskim: działanie 4, 9, 10 i 13 KSOW w 2022 roku oraz działanie 10 KSOW w 2023 roku

Operacja XXXV: Realizacja Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w Województwie Kujawsko-Pomorskim:  projekty partnerów KSOW  w 2023 r.

Operacja XXXVI: Koszty funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego - część 11.

Operacja XXXVII: „Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2022-2023 - konkurs "Wieś na weekend''2022 i 2023”

Operacja XXXVIII: "Realizacja Planu Operacyjnego 2022-2023 w Województwie Kujawsko-Pomorskim: działanie 6 w 2022 r. i w 2023 r. – Regionalna Akademia Liderek"

Operacja XXXIX: "Realizacja Planu Operacyjnego 2022-2023 w Województwie Kujawsko-Pomorskim: działanie 4 i 6 w 2023 r."