Kontakt

Lokalizacja:
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Departament Rolnictwa i Geodezji
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ul. Targowa 13/15
87-100 Toruń


Adres do wysyłki korespondencji:
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Departament Rolnictwa i Geodezji
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

Adres e-mail: ksow@kujawsko-pomorskie.pl