Aktywna Wieś

Dzięki wsparciu środków PROW 2007-2013 utworzono portal poświęcony tematyce kujawsko-pomorskiej wsi. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK", które nadal utrzymuje i aktualizuje treści portalu dotyczące kujawsko-pomorskiej wsi.

Adres portalu http://www.aktywnawies.pl/