ESDK Kujawy i Pomorze

Prezentacja1 (2)

 

Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze

Wśród systemów jakości żywności na szczególną uwagę zasługuje Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Inicjatywa ta wspiera lokalnych producentów sektora rolno-spożywczego. Narodziła się ona w 1995 r., jako efekt współpracy szwedzkich regionów południowo-wschodniej Skanii i duńskiej wyspy Bornholm. Efektem tej współpracy jest  system jakości, pozwalający na promocję wytwórców, producentów oraz właścicieli restauracji.
Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego zrzesza obecnie 46 regionów z 13 krajów Europy.
Biorąc przykład z pozytywnych doświadczeń innych polskich regionów, w 2010 r. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o przystąpieniu do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego
W ten sposób powstała sieć regionalna Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze,
co dało początek nowej marce produktów lokalnych o podwyższonej jakości.
O przynależność oraz prawo do posługiwania się oznaczeniem sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze mogą ubiegać się firmy, które prowadząc działalność gospodarczą w regionie kujawsko-pomorskim, oferują klientom produkty spożywcze i usługi gastronomiczne z wykorzystaniem przynajmniej 50% lokalnego surowca.
Do sieci regionalnej Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze obecnie należy 62 podmioty. Członkowie to przede wszystkim firmy z wieloletnim doświadczeniem, będące wizytówką tradycji kulinarnych i smaków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Roczna składka członkowska za przynależność do sieci wynosi 150 zł.

http://www.culinary-heritage.com

 

Załączniki

Regulamin członkostwa w Sieci-2018

 

Zał.1-wniosek o członkostwo

 

Formularz zgłoszenia nowego produktu