|

„Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu” w Żninie

22 luty 2024, Cukrownia Żnin

Po raz dziewiąty w województwie kujawsko-pomorskim odbędzie się Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu. Wydarzenie związane z towarowymi gospodarstwami rolnymi, wpisało się na stałe do rolniczego kalendarza. Tym razem zaplanowane jest na 22 lutego w Cukrowni Żnin. Inicjatorami przedsięwzięcia są organizacje zrzeszające rolników, a jego odbiorcami są osoby związane z rolnictwem, branżą rolniczą, sektorem rolno-spożywczym oraz wszyscy ci, dla których przyszłość polskiego rolnictwa nie pozostaje obojętna. Podczas 5 paneli dyskusyjnych omawiane będą najważniejsze kwestie dotyczące europejskiego rolnictwa.  Przedstawiciele środowisk naukowych, biznesu i polityki będą dyskutować o tym, jak zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, jak podołać wyzwaniom klimatycznym, jak utrzymać się na rynku i  osiągać stabilne zyski, produkując wysokiej jakości żywność, która równocześnie będzie dostępna dla konsumenta.  Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w internecie. Rejestracja uczestników kongresu oraz więcej informacji na temat wydarzenia na stronie https://kongresagrobiznesu.pl.