|

Konkurs "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy"

Zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji ogólnopolskiego Konkursu "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy", organizowanego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Konkurs polega na prezentacji pomysłów i inicjatyw, które poprawiają jakość życia na wsi. Organizatorzy oczekują wskazania rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami.

Konkurs skierowany jest zarówno do osób fizycznych, jak i podmiotów zaangażowanych w prace nad problemami związanymi z rozwojem obszarów wiejskich.

Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody finansowe w wysokości do 6 tys. zł.

Prace konkursowe można zgłaszać do 28 lutego 2023 r.

Szczegóły konkursu na stronie organizatora: www.irwirpan.waw.pl/smart2022