|

Konkurs nr 7/2023 – konsultacje dla wnioskodawców

Uprzejmie informujemy, że od 5 do 22 grudnia 2022 r. można składać do Sekretariatu Regionalnego KSOW w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu,  wnioski na operacje ze środków  KSOW do realizacji w 2023r. Całą dokumentację konkursową znajdziecie Państwo na naszych stronach www.ksow.pl

Wzorem lat ubiegłych, Kujawsko-Pomorski Sekretariat Regionalny KSOW będzie  wspierał wnioskodawców w prawidłowym przygotowaniu dokumentacji. Będą prowadzone  konsultacje dla tych partnerów KSOW, którzy planują składać wniosek i przygotują roboczą jego wersję, tj. wypełnią we wniosku o wybór operacji przynajmniej w części III pola 4a, 5, 6, 9 , dołączą Zał. nr 1, zał. nr 2  (jeżeli będzie wkład własnych środków  w projekt), zał. nr 3 do wniosku.

Konsultacje będą prowadzone od 28 listopada do 16 grudnia, a  każdy z wnioskodawców będzie miał do dyspozycji  1 godz. i pomoc 2-ch  konsultantów. Dziennie planujemy pomoc dla max 3, wcześniej umówionych,  wnioskodawców. Konsultacje będą prowadzone zdalnie, poprzez Internet lub telefonicznie lub też, w biurze Sekretariatu Regionalnego KSOW w Toruniu, ul. Targowa 13/15.

Żeby się umówić na konsultacje należy przysłać wstępnie wypełniony dokument na adres ksow@kujawsko-pomorskie.pl , podać sposób kontaktu i po otrzymaniu potwierdzenia dnia i godziny konsultacji,  kontaktować się w umówiony sposób.