|

KONKURS WIEŚ NA WEEKEND’2021

Sekretariat Regionalny KSOW ogłasza konkurs na organizację imprez plenerowych podczas weekendów, na terenach wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem konkursu jest aktywizacja stowarzyszeń i instytucji do działania partnerskiego podczas organizacji lokalnych imprez, upowszechniających przykłady nowatorskich rozwiązań i promujących dobre praktyki zrealizowane w ramach projektów sfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Konkurs dotyczy działania „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety PROW 2014-2020” zamieszczonego w Planie Operacyjnym Sekretariatu Regionalnego KSOW na lata 2020-2021.

Zaplanowane imprezy należy przeprowadzić w soboty i/lub niedziele, w miejscowościach wiejskich regionu, leżących na terenie gmin, w których zrealizowano promowane przedsięwzięcie lub projekty sfinansowane z PROW 2014-2020. Imprezy mają się odbyć pomiędzy 12 czerwca 2021 r. a 10 października 2021 r.

Do konkursu mogą się zgłaszać organizacje i instytucje, mające osobowość prawną, za wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego. Wnioskodawca musi być partnerem KSOW, zarejestrowanym w bazie partnerów, dostępnej na stronie www.ksow.pl. Wnioskodawca może złożyć wniosek na jeden projekt, co nie ogranicza jego prawa do występowania jako partner w innych projektach. Na dofinansowanie projektów zarezerwowano w budżecie KSOW 100 tys. zł, maksymalny poziom dofinansowania jednego projektu wynosi 4 tys. zł. Wszystkie warunki konkursu znajdziecie Państwo w jego regulaminie.

Termin składania wniosków od  1 do 23 kwietnia 2021 roku. 

(liczy się data złożenia wniosku do Biura Konkursu lub data nadania wniosku przesyłką poleconą)

 

Adres  Biura Konkursu:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Rolnictwa i Geodezji, Sekretariat Regionalny KSOW

87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2

Z dopiskiem  Zgłoszenie na konkurs „Wieś na weekend’2021”

 

Złożone wnioski będą ocenione pod względem formalnym, następnie oceny merytorycznej dokona Zespół Oceniający powołany uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 11/434/21z dnia 24 marca 2021 r.  Planowany termin zakończenia oceny wniosków – 31 maja br. Zespół Oceniający ustali listę rankingową projektów. Lista rankingowa projektów podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Instytucje i organizacje, które nie mają statusu partnera KSOW, a chcą przystąpić do konkursu, prosimy o zarejestrowanie się poprzez zakładkę na portalu www.ksow.pl, a w przypadku problemów należy kontaktować się z Sekretariatem Centralnym KSOW. Dane teleadresowe na stronie www.ksow.pl. Wszelkich informacji nt. konkursu udziela Biuro Konkursu nr tel. 56 62 15 897, e-mail: ksow@kujawsko-pomorskie.pl  

Poniżej dokumentacja konkursowa:

Regulamin Konkursu

Formularz wniosku

Kosztorys

Umowa