|

Konkurs "Wieś na weekend'2023" - lista złożonych wniosków

Informujemy, że do konkursu „Wieś na weekend’2023” zgłoszono 37 projektów. Łączna wartość  dofinansowania złożonych wniosków przewyższa  limit środków przeznaczonych na konkurs, który w tym roku wynosi 125 tys. zł. Wsparcie uzyska 25 projektów, przy maksymalnym dofinansowaniu każdego z nich w kwocie 5 ty. zł. Obecnie trwa ocena formalna wniosków, obejmująca uzupełnianie brakujących dokumentów i składanie dodatkowych wyjaśnień przez wnioskodawców.  Po jej zakończeniu Zespół Oceniający dokona  oceny merytorycznej oraz ustali listę rankingową projektów. O wynikach konkursu poinformujemy Państwa na naszej stronie, w I połowie czerwca br.

Lista złożonych wniosków  tutaj.