|

Kuchnia domowa w małym przetwórstwie

W lipcu br. rozpoczynamy cykl warsztatów, skierowanych do rolników i właścicieli gospodarstw agroturystycznych, prowadzących małe przetwórstwo żywności w swoim gospodarstwie rolnym. W ramach projektu zaplanowano wykłady wprowadzające, podczas których doświadczeni specjaliści z inspekcji weterynaryjnej i inspekcji sanitarnej przedstawią zagadnienia związane z wymogami higieniczno-sanitarnymi w kuchni domowej. Po wykładach zaplanowano  część praktyczną,  warsztaty, podczas których prezentowane będą dobre praktyki higieniczne i produkcyjne. Zajęcia warsztatowe będą prowadzone odrębnie dla osób zainteresowanych przetwarzaniem surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego – mięsa i serów oraz dla gospodarstw agroturystycznych.

Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość zapoznania się z wymaganiami higieniczno-sanitarnymi związanymi z dostosowaniem kuchni domowej do przetwarzania mięsa, mleka, surowców pochodzenia roślinnego. Projekt umożliwi skorzystanie z fachowych konsultacji, które pozwolą na  poszerzenie wiedzy i być może, podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego. 

Pod koniec lipca i sierpnia br. zaplanowano cztery tematyczne warsztaty. W projekcie może wziąć udział 48 osób, zainteresowanych działalnością lub działających w branży małego przetwórstwa lokalnego. W każdym warsztacie jest 12 miejsc, a rejestracja jest możliwa do 21 lipca 2022 r. do godz. 15:30. Udział w warsztatach jest bezpłatny, a uczestnicy dodatkowo otrzymają broszurę nt. wymagań higieniczno-sanitarnych dla kuchni domowej.

O uczestnictwie w warsztatach decyduje weryfikacja merytoryczna zgłoszeń, dokonana na podstawie danych z formularza zgłoszeniowego oraz kolejność zgłoszeń.  Dodatkowych informacji udziela Pani Magdalena Kulus, tel. 52 386 72 46, 723 692 551, e-mail: magdalena.kulus@kpodr.pl

Projekt realizuje Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z partnerem – Lokalną Grupą Działania „Bory Tucholskie”, w ramach Planu Operacyjnego na lata 2022-2023, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Program warsztatów

Karta zgłoszeniowa na warsztaty