|

Nabór wniosków w konkursie nr 7/2023 dla Partnerów KSOW zakończony.

W grudniu ub.r. zakończył się nabór wniosków o wybór operacji do realizacji w 2023 r., w ramach Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 KSOW. Do Sekretariatu Regionalnego KSOW wpłynęło 11 wniosków, których koszty kwalifikowalne wnioskodawcy oszacowali na poziomie  692 tys. zł. Tymczasem limit środków zaplanowanych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację operacji w ramach konkursu 7/2023 wynosi 600 tys. zł.  Zdecydowaną większość wniosków złożono do działania nr 6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”. Tylko dwa wnioski dotyczą innych działań (4 i 9).

Zgodnie z Regulaminem Konkursu ocena złożonych wniosków zakończy się w pierwszej dekadzie marca 2023 r. Wtedy też opublikujemy listę ocenionych operacji.