|

Ogłaszamy konkurs Wieś na weekend'2024

Sekretariat Regionalny KSOW Wojewódzwta Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na organizację imprez plenerowych podczas weekendów, na terenach wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem konkursu jest aktywizacja stowarzyszeń i instytucji do działania partnerskiego podczas organizacji lokalnych imprez, upowszechniających przykłady nowatorskich rozwiązań i promujących dobre praktyki zrealizowane w ramach projektów sfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Konkurs dotyczy działania KSOW „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety PROW 2014-2020”, zamieszczonego w Planie Operacyjnym Sekretariatu Regionalnego KSOW na lata 2024-2025.

Zaplanowane imprezy należy przeprowadzić w soboty i/lub niedziele, w miejscowościach wiejskich regionu, leżących na terenie gmin, w których zrealizowano promowane przedsięwzięcie sfinansowane ze środków PROW 2014-2020. Imprezy mogą być organizowane w okresie od 8 czerwca 2024 r. do 13 października 2024 r.

Do konkursu mogą się zgłaszać organizacje i instytucje, mające osobowość prawną, za wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego. Wnioskodawca musi być partnerem KSOW, zarejestrowanym na dzień 2 kwietnia 2024 r. w bazie partnerów, dostępnej na stronie www.ksow.pl. Wnioskodawca może złożyć wniosek na jeden projekt, co nie ogranicza jego prawa do występowania jako partner w innych projektach. Na dofinansowanie projektów zarezerwowano w budżecie KSOW 100 tys. zł, przy czym maksymalny poziom dofinansowania jednego projektu wynosi 4 tys. zł. Wszystkie warunki konkursu znajdziecie Państwo w jego regulaminie, dostępnym poniżej.

Termin składania wniosków:  od 11 marca do 2 kwietnia 2024 roku (liczy się data złożenia wniosku do Biura Konkursu lub data nadania wniosku przesyłką poleconą).

Adres  Biura Konkursu:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Rolnictwa i Geodezji, Sekretariat Regionalny KSOW

87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2

Z dopiskiem:  Zgłoszenie na konkurs „Wieś na weekend’2024”

Złożone wnioski będą ocenione pod względem formalnym, następnie oceny merytorycznej dokona Zespół Oceniający powołany uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 10/515/24 z dnia 6 marca 2024 r. Zespół ustali listę rankingową projektów, która podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany termin zakończenia oceny wniosków – 31 maja br. O wynikach poinformujemy na stronie www.ksow.pl.

Instytucje i organizacje, które nie mają statusu partnera KSOW, a chcą przystąpić do konkursu, prosimy o zarejestrowanie się poprzez zakładkę „Zostań partnerem KSOW” na portalu www.ksow.pl, a w przypadku problemów, prosimy o bezpośredni kontakt z Sekretariatem Centralnym KSOW. Dane kontaktowe do SC KSOW dostępne na stronie www.ksow.pl.

Wszelkich informacji nt. konkursu udziela Sekretariat Regionalny KSOW:

 tel. 56 62 15 912, 56 62 15 897;

e-mail: ksow@kujawsko-pomorskie.pl.

 

Poniżej dokumentacja konkursowa:

Regulamin konkursu

Formularz wniosku

Kosztorys

Umowa