|

Ogólnopolski konkurs "Sposób na sukces"

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXIV edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces" na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Do konkursu „Sposób na Sukces" mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 29 lutego 2024 roku.

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać do 25 kwietnia 2024 r.  na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów.

Ideą konkursu organizowanego od 2000 roku jest promocja: przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców, innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich, a także działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystynych zmian klimatu, włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich ze szczególnym wsparciem zatrudniania osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy, przedsięwzięć efektywnie zrealizowanych przy wsparciu PROW 2014-2020 i innych programów pomocowych.

Szczegóły konkursu oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie organizatora - link poniżej:

https://www.cdr.gov.pl/85-nasze-dzialania/konkursy/sposob-na-sukces