|

Podlasie – region z ekologicznym potencjałem

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie  Producentów Ekologicznych EKOŁAN wraz z partnerem – Kujawsko Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, organizuje we wrześniu  wyjazd studyjny do gospodarstw ekologicznych w województwie podlaskim w ramach projektu pn. „Przykłady dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym”., Plan Operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023.

Celem tego projektu jest doskonalenie metod ekologicznego systemu produkcji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń.  Prezentacja rozwiązań innowacyjnych, usprawniających ekologiczny system produkcji, pokazanie przykładów przetwórstwa ekologicznej żywności i jej roli w ekosystemie, to przesłanki opracowania programu wizyty studyjnej, którą zaplanowali realizatorzy projektu. Spotkania, wizytacje i prelekcje mają sprzyjać poszukiwaniu nowych kierunków produkcji żywności wysokiej jakości, bioróżnorodności i ochronie środowiska. Uczestnicy wizyty będą mogli poznać wzorcowe przykłady rolników ekologicznych, opiekunów przyrody i kreatorów przedsięwzięć sprzyjających różnorodności biologicznej regionu.

Podczas zaplanowanych wizyt w gospodarstwach, będą zademonstrowane przykłady pozyskania optymalnego plonu i utrzymania gleb w dobrej strukturze, przy dobrze zaplanowanym i ułożonym płodozmianie oraz całkowitej rezygnacji ze stosowania chemicznych środków ochrony roślin. 

Celem projektu jest również wzmacnianie świadomości ekologicznej wśród rolników i konsumentów. Działalność rolnicza, w zależności od stopnia intensywności gospodarowania, może sprzyjać utrzymywaniu lub zwiększaniu bioróżnorodności, bądź wpływać ograniczająco na bogactwo gatunkowe i liczebność różnych organizmów, występujących na polach uprawnych i użytkach zielonych.

Program wyjazdu studyjnego obejmuje m.in. wizyty w gospodarstwach ekologicznych o różnych profilach produkcji, m.in. ekologiczne gospodarstwa z produkcją zwierzęcą i rośliną, ekologiczne gospodarstwo specjalizujące się w uprawie i przetwórstwie ziół, wizyta w Wytwórni Makaronu BIO, a także udział w warsztatach zielarskich, których celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez praktyczne wykorzystanie produktów ekologicznych.

 Projekt skierowany jest do osób dorosłych, wpisujących się w grupę docelową: członkowie Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych EKOŁAN, rolnicy konwencjonalni zainteresowani systemem rolnictwa ekologicznego, rolnicy i przetwórcy ekologiczni, przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa ekologicznego województwa kujawsko-pomorskiego.

Szczegółowy program wyjazdu studyjnego oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie: www.kpodr.pl i www.eko-lan.pl  Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę dostarczyć z dopiskiem „Wyjazd studyjny – woj. podlaskie” na adres e-mail: bio@biobabalscy.pl lub biurost@eko-lan.pl (skan z podpisem).