|

"Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich” - warsztaty w Solcu Kujawskim

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna w partnerstwie z Wielkopolską Organizacją Turystyczną, Dolnośląską Organizacją Turystyczną i Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną zapraszają na bezpłatne warsztaty pn. "Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich”, które odbędą się 10 października 2022 r. w Solcu Kujawskim (Hotel Dobre z Lasu).

Szkolenie skierowane jest do osób z województwa kujawsko-pomorskiego:

- pracujących w sektorze agroturystyki/turystyki wiejskiej

- prowadzących działalność w sektorze agroturystyki/turystyki wiejskiej

- zamierzających rozpocząć pracę w sektorze agroturystyki/turystyki wiejskiej

W celu zgłoszenia uczestnictwa, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie jego scan  przesłać na adres e-mail: m.lewandowska@k-pot.pl, w terminie do dnia 5 października 2022 r.

Oryginały zgłoszeń będą zbierane podczas warsztatu.

O wyborze uczestników warsztatu decyduje kolejność zgłoszeń osób pracujących już w sektorze agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz osób zamierzających rozpocząć pracę w tych sektorach. Udział w warsztacie wymaga podpisania wszystkich oświadczeń/zgód zawartych w formularzu. Z osobami, które zakwalifikują się do warsztatu skontaktujemy się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Agenda warsztatu:

PROWADZENIE: Hubert Gonera / Cezary Molski

10:00 Powitanie i zapoznanie się uczestników oraz przedstawienie głównych założeń programu warsztatu

10:30 Współczesne trendy w agroturystyce i turystyce wiejskiej – sprawdzone pomysły na biznes na obszarach wiejskich, tworzenie produktu rozszerzonego i budowanie oferty komplementarnej.

11:30 Przerwa kawowa. 

12:00 Wykorzystanie zasobów kulturowych i przyrodniczych regionu dla rozwoju działalności turystycznej na obszarach wiejskich oraz dla zachowania dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i przyrodniczego wsi, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału rozwoju turystyki kulinarnej i enoturystyki.

13:00 Budowanie sieci współpracy w turystyce wiejskiej w oparciu o dziedzictwo kulturowe, społeczne i przyrodnicze polskiej wsi, w tym klastry, stowarzyszenia branżowe i Lokalne Grupy Działania.

14:00 Przerwa lunchowa.

15:00 Zarządzanie zasobami ludzkimi w agroturystyce i turystyce wiejskiej, samozatrudnienie i zatrudnienie pracowników, rozwój kompetencji wspierających tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, aktywizacja mieszkańców w zakresie obsługi ruchu turystycznego.

16:00 Przerwa kawowa. 

16:30 Narzędzie promocji obiektów agroturystyki i turystyki wiejskiej, online marketing, portale rezerwacyjne, tworzenie oferty, kreowanie wizerunku, budowanie marki terytorialnej.

17:30 Zakończenie warsztatu.