|

Rodzima rasa najwyższa klasa- gęsina kołudzka w potrawach i wyrobach

We  wrześniu, w „Restauracji Ostromecka” w Ostromecku (gm. Dąbrowa Chełmińska) odbyły się  warsztaty edukacyjno-wdrożeniowe pt. Efektywne i kreatywne wykorzystanie tuszki gęsi kołudzkiej w potrawach, przetwórstwie garmażeryjnym i wędliniarskim z uwzględnieniem aspektów lokalnej tradycji kulinarnej.

Warsztaty miały na celu przeszkolenie restauratorów i gastronomów w zakresie poszerzenia swojej oferty o potrawy i produkty wytwarzane z rodzimej Gęsi Białej Kołudzkiej. Dotyczyły szczególnie  efektywnego wykorzystania tusz, przygotowania do sprzedaży elementów tuszki gęsiej i konfekcjonowania półproduktów.

W szkoleniu wzięli udział właściciele i personel podmiotów gastronomicznych oraz  agroturystycznych ze szlaku „Nich Cię Zakole” z Doliny Dolnej Wisły. Potrawy przygotowane wg starych i nowych przepisów  testowali „lansjerzy kulinarni”.

Warsztaty trwały dwa dni, w tym:

Pierwszy dzień:

Panel teoretyczny:

  • Rodzime rasy gęsie – charakterystyka, walory i atuty w świetle wyników badań naukowych.
  • Tuszka gęsi białej kołudzkiej – pokaz rozbioru na elementy z komentarzem nt. walorów kulinarnych i ich zwyczajowego – tradycyjnego wykorzystania w lokalnym przetwórstwie.

Prowadzenie: dr inż. Halina Bielińska – Dyrektor Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej

Panel praktyczny:

  • Tradycyjne potrawy z gęsiny, w tym umieszczone na Liście Produktów Tradycyjnych  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uznane za regionalne w regionie kujawsko – pomorskim  i pomorskim. Trzy  potrawy wybrane z Zeszytu Kulinarnego (materiał szkoleniowy).
  • Wyroby garmażeryjne z regionu kujawsko – pomorskiego/pomorskiego na podstawie  Zeszytu Kulinarnego.
  • Konfekcjonowanie potraw/wyrobów na wynos

Prowadzenie: ekspert kulinarny Piotr Lenart

 

Kolacja z testowanych produktów - Prezentacja z ewaluacją potraw i produktów.

Drugi dzień:

Panel teoretyczny:

  • „Od przekąski do pieczonej gąski” - przykładowe menu z gęsiny w restauracjach, kompozycja dla grup wycieczkowych, odwiedzających szlak.

Prowadzenie: ekspert kulinarny Piotr Lenart

 

Panel praktyczny:

  • „Od przekąski, przez zupę, po danie główne” - wykonanie trzech dowolnie wybranych  produktów z gęsiny (praca zespołowa).
  • Wyroby wędliniarskie z gęsiny (praca zespołowa).
  • Konfekcjonowanie potraw i wyrobów wędliniarskich na wynos.

Prowadzenie: ekspert kulinarny Piotr Lenart

Kolacja „Gęś w Trzech Aktach z Antraktem” – Prezentacja i testowanie produktów i potraw z rodzimej rasy gęsi jako propozycji produktu markowego w Kujawsko-Pomorskim.

Warsztaty przeprowadzono w ramach  projektu realizowanego przez Instytut Zooetchniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie wraz z partnerami: Kujawko - Pomorską Organizacją Turystyczną i Biurem Turystycznym COPERNICANA Anna Gajewska, pn:  „Co z zagrody to na stole” na hasło „Niech Cię Zakole” - kołudzka gęsina, z merynosa jagnięcina i złotnicka wieprzowina w lokalnej marce turystyczno – kulinarnej, współfinansowanego ze środków UE w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020.

Celem projektu jest wprowadzenie do lokali gastronomicznych i gospodarstw agroturystycznych, oferujących wyżywienie na szlaku kulinarnym "Niech Cię Zakole" w Dolinie Dolnej Wisły, produktów i potraw wytwarzanych wyłącznie z rodzimych ras hodowanych lokalnie.