|

„Rodzima rasa najwyższa klasa” - wieprzowina rasy złotnicka pstra

W dniach 12-13 października Instytut Zootechniki PIB zorganizował  na terenie „Wilkowej Chaty” w miejscowości Wielgie, warsztaty edukacyjno-wdrożeniowe pt. Efektywne i kreatywne wykorzystanie półtuszy wieprzowej rasy złotnicka pstra w potrawach oraz przetwórstwie garmażeryjnym i wędliniarskim z uwzględnieniem aspektów lokalnej tradycji kulinarnej.

 

Warsztaty miały na celu przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy, jak poprzez efektywne wykorzystanie tuszy, przygotowanie do sprzedaży elementów i konfekcjonowanie półproduktu, skuteczne wprowadzać do oferty restauracji potrawy i produkty wytwarzane z rodzimej rasy świni złotnickiej pstrej.  

W wydarzeniu udział wzięli właściciele i kucharze podmiotów gastronomicznych i agroturystycznych ze szlaku „Nich Cię Zakole”, zlokalizowanego w Dolinie Dolnej Wisły.  Przygotowane potrawy testowała grupa „lansjerów kulinarnych”. Łącznie w warsztatach uczestniczyły  32 osoby, pochodzące z województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

Warsztaty trwały dwa dni, w tym:

Pierwszy dzień:

Panel teoretyczny:

  • Rodzime rasy świń – charakterystyka, walory i atuty w świetle wyników badań naukowych.
  • Prezentacja elementów tuszki wieprzowej rasa złotnicka pstra z komentarzem dot. walorów kulinarnych i ich zwyczajowego – tradycyjnego wykorzystania w lokalnym przetwórstwie.

Prowadzenie: dr hab. Magdalena Szyndler – Nędza, ekspert nauk rolniczych  w dyscyplinie zootechnika

Panel praktyczny:

  • Tradycyjne potrawy z wieprzowiny rodzimych ras, w tym umieszczone na Liście Produktów Tradycyjnych  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uznane za regionalne w regionie kujawsko – pomorskim  i pomorskim. Trzy  potrawy wybrane z Zeszytu Kulinarnego (materiał szkoleniowy) z aranżacją do podania.
  • Wyroby garmażeryjne z regionu kujawsko – pomorskiego/pomorskiego. Trzy  wyroby wybrane z Zeszytu Kulinarnego z aranżacją do podania.
  • Konfekcjonowanie potraw/wyrobów na wynos

Prowadzenie: ekspert kulinarny Piotr Lenart

Kolacja z testowanych produktów - Prezentacja z ewaluacją potraw i produktów.

Drugi dzień:

Panel teoretyczny:

  • Przykładowe menu z wieprzowiny  (złotnicka pstra, rasa rodzima) w restauracjach, biorących udział w warsztatach, w tym menu  dla grup wycieczkowych odwiedzających szlak.

Prowadzenie: ekspert kulinarny Piotr Lenart

Panel praktyczny:

  • „Od przekąski, przez zupę, po danie główne” -  wykonanie trzech dowolnie wybranych  potraw z wieprzowiny (praca zespołowa).
  • „Produkty wędliniarskie z wieprzowiny  złotnickiej pstrej” - wykonanie trzech dowolnie wybranych  produktów z wieprzowiny (praca zespołowa).
  • Konfekcjonowanie wyrobów wędliniarskich na wynos.
  • „Potrawy i wyroby ze świniobicia” - prezentacja i testowanie z ewaluacją produktów i potraw.  „Potrawy i produkty z rodzimej rasy – złotnicka pstra” jako produkt markowy.

Prowadzenie: ekspert kulinarny Piotr Lenart

Kolacja z testowanych produktów.

Warsztaty zostały  zroganizowane w ramach  projektu realizowanego przez Instytut Zooetchniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie wraz z partnerami: Kujawko - Pomorską Organizacją Turystyczną i Biurem Turystycznym COPERNICANA Anna Gajewska, pn:  „Co z zagrody to na stole” na hasło „Niech Cię Zakole” - kołudzka gęsina, z merynosa jagnięcina i złotnicka wieprzowina w lokalnej marce turystyczno – kulinarnej, współfinansowanego ze środków UE w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020.

Celem projektu jest  wdrażenie produktów i potraw wytwarzanych wyłącznie z rodzimych ras hodowanych lokalnie, do lokali gastronomicznych i gospodarstw agroturystycznych oferujących wyżywienie, zlokalizowanych na szlaku kulinarnym "Niech Cię Zakole" w Dolnej Dolinie Wisły.