|

Seminarium "Postęp biologiczny w produkcji roślinnej"

W piątek, 25 listopada, w kampusie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, odbyło się seminarium, prezentujące wyniki kolejnego etapu badań nad biologicznymi rozwiązaniami dla rolnictwa. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji naukowych, administracji samorządowej i rządowej związanej z ochroną roślin oraz szeroko pojętym rozwojem obszarów wiejskich, a także producenci żywności z województwa kujawsko-pomorskiego.

Województwo Kujawsko-Pomorskie, w ramach kampanii  ograniczania środków chemicznych w rolnictwie oraz ochrony gleby i wód przed zanieczyszczeniami, w ubiegłym roku podjęło współpracę z zespołem naukowym z Katedry Genetyki Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu, której efektem było przeprowadzenie wstępnych badań nad biologicznymi rozwiązaniami dla rolnictwa. Był to pierwszy krok w kierunku biologizacji rolnictwa, tak ważnego sektora gospodarki w regionie kujawsko-pomorskim. Podczas tegorocznego spotkania zaprezentowano wyniki kolejnego etapu badań w zakresie wykorzystania mikroorganizmów w produkcji roślinnej, omawiano metody naukowe stosowane do modyfikacji genomów w celu ulepszania cech roślin, takich jak tolerancja na suszę i odporność  na szkodniki, zwracając szczególną uwagę na rewolucyjną metodę CRISPR/Cas9, którą zaprezentowano podczas jednego z wykładów. Spis zagadnień omawianych podczas seminarium znajdziecie Państwo w programie poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dr hab. inż. Roberta Witkowicza prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, na temat rolnictwa zrównoważonego oraz wykładem autorstwa prof. dr hab.  inż. Edyty Skrzypek z Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, dotyczącym biotechnologicznych metod  wytwarzania nowych odmian roślin uprawnych.

  1. Program seminarium tutaj.
  2. Prezentacja „Rolnictwo zrównoważone …” tutaj
  3. Prezentacja „ Biotechnologiczne metody wytwarzania nowych odmian roślin uprawnych” tutaj