|

Szkolenia dla kobiet z obszarów wiejskich „ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów"

Akcje charytatywne, lokalne festyny, okolicznościowe pikniki, promocja produktów lokalnych
i regionalnych, warsztaty dla dzieci i seniorów – to główne aktywności kół gospodyń wiejskich i innych organizacji pozarządowych działających na wsi, których filarami są nierzadko kobiety. Działania te pozwalają promować lokalną kulturę wśród mieszkańców oraz wspierać rozwój aktywności społeczno-obywatelskiej.

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaprasza na szkolenia dla kobiet, podczas których nabędą one umiejętności projektowego myślenia, by łatwiej im było dobrze planować swoje działania, a także umiejętności pisania wniosków i pozyskiwania funduszy, by zaplanowane działania mogły realizować.
Zapraszamy kobiety zaangażowane społecznie, mieszkające na obszarach wiejskich w województwach: dolnośląskim, podlaskim, mazowieckim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim oraz kujawsko-pomorskim do wzięcia udziału w szkoleniach „ABC tworzenia, pisania
i realizacji projektów”, które odbędą się:
•    03-05.02.2023 – Warszawa (woj. mazowieckie)
•    10-12.02.2023 – Gdańsk (woj. pomorskie)
•    03-05.03.2023 – Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
•    03-05.03.2023 – Poznań (woj. wielkopolskie)
•    14-16.04.2023 – Wrocław (woj. dolnośląskie)
•    12-14.05.2023 – Białystok (woj. podlaskie)
•    19-21.05.2023 – Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
•    19-21.05.2023 – Grodno k. Międzyzdrojów (woj. zachodniopomorskie)
Aby zgłosić swój udział na szkolenie, należy wypełnić formularz online, dostępny na stronie www.efrwp.pl/rejestracja-abc, w terminie:
•    6-20 grudnia 2022 r. – woj. mazowieckie, pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie
•    1-15 marca 2023 r. – woj. podlaskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie.

Regulamin rekrutacji uczestników tutaj.


Każde z 8 szkoleń będzie trwało 3 dni. Od ok. godz. 17:00 pierwszego dnia do ok. godz. 13:00 ostatniego dnia szkolenia. Łącznie 15 godzin warsztatowych (godzina warsztatowa – 45 min.). Tematyka szkolenia będzie dotyczyła m.in.:
•    myślenia projektowego,
•    zasad pisania wniosków o dofinansowanie,
•    budżetowania projektowego,
•    zasad analizy potrzeb, określania celu i efektów projektu,
•    roli partnerów w projekcie,
•    możliwych dofinansowań dla działalności organizacji pozarządowych z terenów wiejskich,
•    identyfikacji potencjału lokalnych społeczności w kierunku tworzenia strategii promocji produktu lokalnego.

Ramowy program szkolenia dostępny tutaj.


Szkolenie będzie miało formę wykładową i warsztatową. Część teoretyczna będzie uzupełniana ćwiczeniami. Udział w szkoleniu uczestników jest bezpłatny (koszty szkolenia, noclegów i wyżywienia pokrywa organizator). Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na warsztaty.


Więcej informacji na stronie organizatora: www.efrwp.pl