|

"Wieś na weekend'2021" - Lista rankingowa

Sekretariat Regionalny KSOW informuje, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uchwałą nr 22/892/21 z dn. 9 czerwca 2021 r. zatwierdził listę lokalnych imprez, które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu „Wieś na weekend’2021”.

Lista rankingowa tutaj.

Celem konkursu jest aktywizacja stowarzyszeń i instytucji do działania partnerskiego podczas organizacji imprez, upowszechniających przykłady nowatorskich rozwiązań i promujących dobre praktyki zrealizowane w ramach projektów sfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Konkurs dotyczy działania „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety PROW 2014-2020”zamieszczonego w Planie Operacyjnym Sekretariatu Regionalnego KSOW na lata 2020-2021.