|

Wieś na weekend'2022 - Bruki Unisławskie

W najbliższą sobotę, 17 września, tradycyjnie już zapraszamy do  kapuścianego zagłębia w Dolinie Dolnej Wisły, gdzie po raz jedenasty odbędzie się „Święto Kapusty”.  To jedyna tego rodzaju impreza w województwie kujawsko-pomorskim, która przyciąga każdego roku do gminy Unisław, blisko tysiąc uczestników. W tym roku w programie m.in. Konkurs kulinarny „Kapusta w roli głównej”, degustacje potraw z kapusty, pokazy szatkowania i ubijania kapusty, zakątek animacji Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu, kapuściana wystawa fotograficzna, Kapuściana Parada, „Przystanek Biblioteka”, pogadanka o zdrowotnych właściwościach kapusty, rodzinne zmagania sportowe z kapustą, prezentacja projektu PROW dofinansowanego ze środków PROW 2014-2020 „Święto Kapusty w produkcie sieciowym – Niech Cię Zakole”

Organizatorzy zaplanowali również szereg dodatkowych atrakcji, niezwiązanych tematycznie z produktem lokalnym.  Impreza jest efektem współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu z Gminą Unisław, Stowarzyszeniem „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław”, Lokalną Grupą Działania „Zakole Dolnej Wisły”, Gminną Biblioteką Publiczną w Unisławiu, Sołectwem Bruki Unisławskie, Sołectwem Błoto, PHS Lenart – Piotr Lenart. Partnerzy podzielili się zadaniami przy organizacji imprezy zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej.

„Święto Kapusty” jest atrakcją, która wpisała się ofertę turystyczną Doliny Dolnej Wisły. Podczas wydarzenia kulturalno-kulinarnego w Brukach Unisławskich promowano „Zintegrowany produkt turystyczno-kulinarny „Poznaj Smak Doliny Wisły – Niech Cię Zakole”, który powstał w 2016 r. przy udziale środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pakiet – oferta krajoznawczo-turystyczna obejmuje: walory przyrodnicze – rezerwaty i parki krajobrazowe wzdłuż Doliny Wisły, bogatą kulturowość z folklorem regionów etnograficznych po obu stronach Wisły, „Nadwiślańskie Niderlandy” – kulturę Mennonitów z Chatą Mennonicką z 1770 r. w Chrystkowie i Nadwiślańską Chatą w Luszkowie, dziedzictwo kulinarne przejawiające się w bogactwie i różnorodności produktów lokalnych („dolina śliwki”, sady drzew owocowych starych odmian, winnice , plantacje kapusty, hodowle gęsi i owiec rasy wrzosówka), wydarzenia o charakterze kulturowym i kulinarnym takie jak między innymi: „Festiwal Smaku” w Grucznie, „Święto Śliwki” w Strzelcach Dolnych, czy wreszcie „Święto Kapusty” w Brukach Unisławskich.

Program:

Miejsce realizacji:      Bruki Unisławskie, gm. Unisław

Termin realizacji:       17 września 2022 r. (sobota)

 

15.00               Oficjalne rozpoczęcie imprezy

15.10 – 19.00  Prezentacja stanowisk

 Konkurs kulinarny „Kapusta w roli głównej” 

Degustacje potraw z kapusty

Pokazy szatkowania i ubijania kapusty

Zakątek animacji Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu

Kapuściana wystawa fotograficzna

Kapuściana Parada

            „Przystanek Biblioteka”

            Pogadanka o zdrowotnych właściwościach kapusty

            Rodzinne zmagania sportowe z kapustą

Prezentacja projektu PROW dofinansowanego ze środków PROW 2014-2020 „Święto Kapusty w produkcie sieciowym – Niech Cię Zakole”

17.30               Koncert zespołu Cold Shot

19.00-  20.30   Koncert Zespołu Ira