|

„Wieś na weekend’2022 – Osięciny

Wojewódzkie Spotkanie Teatrów Obrzędu Ludowego, Gawędziarzy i Śpiewaków Ludowych w Osięcinach gromadzi twórców z województwa kujawsko-pomorskiego, działających w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym, popularyzujących w swojej pracy twórczej  kulturę ludową, prezentujących widowiska obrzędowe nawiązujące do lokalnych tradycji regionu oraz gawędy i tradycję śpiewu ludowego.

To ważne dla lokalnych mieszkańców wydarzenie odbędzie się 25 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Osięcinach. Spotkanie jest efektem współpracy GOK w Osięcinach z Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Program:

9:30 – 10:00   

Przemarsz przez Osięciny Korowodu artystów, muzyków i śpiewaków

  • powrót Korowodu do Gminnego Ośrodka Kultury - uroczyste powitanie chlebem i solą
  • przywitanie uczestników i rozpoczęcie części konkursowej Spotkania

10:00 – 17:00  

Prezentacja widowisk konkursowych – sala widowiskowa (po każdej prezentacji omówienia warsztatowe z jurorami)

11.00 – 18:00

  • prezentacja stoisk z regionalną żywnością i strojów regionalnych
  • wystawa prac twórców ludowych
  • stoiska: rzeźba, malarstwo, haft, wikliniarstwo i inne
  • występy kapel ludowych

17:00 – 18:30  

Obrady komisji konkursowej

17:00 – 17:30  

Prezentacja multimedialna nt. inwestycji zrealizowanych na terenie  gminy Osięciny, z udziałem środków z PROW 2014-2020 – Marcin Korzeniewski, specjalista ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Osięciny

17:30 – 18:30  

Pozakonkursowe prezentacje artystyczne uczestników Spotkania

19:00   Ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie nagród zwycięzcom konkursu