|

Wieś na weekend'2023 - gmina Aleksandrów Kujawski

Zapraszamy do gminy Aleksandrów Kujawski. Podczas weekendów, w okresie od 10 września do 7 października br. realizowany będzie projekt pn. "Tropem dzikich zwierząt". Szczegóły poniżej:

Harmonogram projektu

pn. „Tropem dzikich zwierząt”

 

Miejsce realizacji:        Gmina Aleksandrów Kujawski

Termin realizacji:         10 września; 23-24 września; 7 października 2023 r.

 

 

10 września 2023 r. (niedziela) - Spacer z leśnikiem

 

10.00-15.00     Spotkanie z leśnikiem przy świetlicy wiejskiej w Białych Błotach

                        Spacer po terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej

                        Obserwacja i rozpoznawanie dzikich zwierząt

                        Nauka tropienia zwierząt po śladach

                        Quiz wiedzy o zwierzętach

                        Promocja projektu PROW 2014-2020 – krótka prezentacja nt. powstania Muzeum Bia               łych Kujaw

 

23.09.2023r. (sobota)

                        Spotkanie i spacer z ornitologiem

                        Warsztaty nr 1 w Muzeum Białych Kujaw

 

9.00-13.00       Spotkanie z ornitologiem w Muzeum Białych Kujaw w Słońsku Dolnym

                        Spacer po terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej

                        Obserwacja ptaków, nauka obsługi sprzętu do obserwacji

                        Nauka rozpoznawania ptasich odgłosów

                        Quiz wiedzy o ptakach

                        Wręczenie nagród zwycięzcom quizu

                        Promocja projektu PROW 2014-2020 – krótka prezentacja nt. powstania Muzeum Bia               łych Kujaw

 

13.00-15.00     Warsztaty budowania karmników i budek lęgowych

                        Promocja projektu PROW 2014-2020 – krótka prezentacja nt. powstania Muzeum Bia               łych Kujaw

 

 

24.09.2023r. (niedziela) - Warsztaty nr 2 w Muzeum Białych Kujaw

 

11.00-14.00     warsztaty artystyczne pn. „Ślady zwierząt”

                        Promocja projektu PROW 2014-2020 – krótka prezentacja nt. powstania Muzeum Bia               łych Kujaw

 

7.10.2023 r. (sobota) - Wernisaż w Muzeum Białych Kujaw

 

 17.00              Wernisaż wystawy prac i zdjęć powstałych podczas realizacji projektu „Tropem dzikich                        zwierząt” oraz zdjęć z realizacji projektu PROW 2014-2020 pn. „Budowa budynku                   dziedzictwa lokalnego „Muzeum Białych Kujaw” wraz z wyposażeniem”.