|

Wieś na weekend'2023 - Książki

W niedzielę, 3 września br., w miejscowości Książki odbędzie się „Święto Śliwki”. Impreza jest efektem współpracy Stowarzyszenia Wspólnie Możemy Więcej z Gminą Książki
i Ochotniczą Strażą Pożarną w Książkach. Program imprezy obejmuje m.in. warsztaty, quiz wiedzy o PROW, konkurencje sprawnościowe, animacje dla dzieci.

 

Program imprezy plenerowej

pn. „Święto Śliwki”

 

Miejsce realizacji:        Książki

Termin realizacji:         3 września 2023 r. (niedziela)

 

14.00               Otwarcie imprezy, powitanie gości

Krótka prelekcja nt. projektu zrealizowanego na terenie gminy Książki, sfinansowanego ze środków

14.00 - 18.00   Zabawy i animacje dla dzieci

14.00 – 19.00   Warsztaty pn. „Śliwka na wiele sposobów”

                        Warsztaty „Ozdabiamy i animujemy”

15.00 – 19.00   Quiz wiedzy o PROW 2014-2020

Konkurencje sprawnościowe z nagrodami

14.00 – 19.00   Punkt informacyjno-promocyjny – promocja projektu zrealizowanego na terenie gminy Książki oraz sfinansowanego ze środków PROW 2014-2020.