|

Wieś na weekend'2023 - Osięciny

 

 

Zapraszamy na Wojewódzkie Spotkanie Teatrów Obrzędu Ludowego, Gawędziarzy i Śpiewaków Ludowych w Osięcinach, które odbędzie się 16 września br. Jest to wyjątkowa inicjatywa, skupiająca twórców z województwa kujawsko-pomorskiego, działających w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym, popularyzujących w swojej pracy twórczej  kulturę ludową, prezentujących widowiska obrzędowe oraz gawędy i tradycję śpiewu ludowego.

Spotkanie jest efektem współpracy GOK w Osięcinach z Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Harmonogram spotkania

Miejsce realizacji:        Osięciny

Termin realizacji:         16 września 2023 r.  (sobota)

 

10.30               Rozpoczęcie Imprezy, powitanie gości 

10:30 – 17:00   Prezentacja widowisk konkursowych – sala widowiskowa (po każdej prezentacji                 omówienia warsztatowe z jurorami)

17:00 – 18:30   Obrady komisji konkursowej

17:00 – 17:30   Prezentacja multimedialna nt. inwestycji zrealizowanych na terenie  gminy Osięciny, z      udziałem środków z PROW 2014-2020 – Marcin Korzeniewski, specjalista ds.                          inwestycji w Urzędzie Gminy Osięciny

17:30 – 18:30   Pozakonkursowe prezentacje artystyczne uczestników Spotkania

19:00               Ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie nagród zwycięzcom konkursu