|

Wieś na weekend'2023 - Raciążek

W pierwszy weekend września zapraszamy do Raciążka na „Smaki Wsi Kujawskiej”. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Kulturalne Serpentyna, które w celu realizacji zadania podjęło współpracę z Gminą Raciążek, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Raciążku, Gminną Biblioteką Publiczną, Kołem Gospodyń Wiejskich „Raciążanki”, Klubem Seniora „RAJ” i Klubem Kobiet Kreatywnych z Raciążka. W programie imprezy m.in. konkurs kulinarny, warsztaty kreatywne i plastyczne, quiz wiedzy o PROW, w którym przewidziano nagrody.

Program imprezy

pn. „Smaki wsi kujawskiej

 

Miejsce realizacji:        Raciążek

Termin realizacji:         3 września 2023 r. (niedziela)

 

14:30               uroczyste rozpoczęcie imprezy

                        Konkurs kulinarny na dania z kaczyny i gęsiny

                        Promocja smaków ziemi kujawskiej oraz prezentacja tradycyjnych potraw

                        regionalnych przygotowanych przez KGW z powiatu aleksandrowskiego

                        wystawa rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej

                        Warsztaty kreatywne pn. „Stroje kujawskie”

Warsztaty plastyczne pn. „Krajobrazy Kujaw”

quiz wiedzy o PROW z nagrodami

gry i zabawy dla najmłodszych

20.00               zakończenie imprezy