|

Wybierz strawę i wyprawę na szlaku „Niech Cię Zakole”

Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy w Balicach w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną rozpoczęły realizację projektu popularyzującego ofertę szlaku turystyczno-kulinarnego Doliny Dolnej Wisły. Projekt skierowany jest do podmiotów branży turystycznej, lokalnych organizacji turystycznych, operatorów turystycznych wyspecjalizowanych w turystyce krajowej i przyjazdowej, dziennikarzy, blogerów, influancerów, studentów i uczniów kierunków turystycznych. Projekt polega na organizacji czterech wizyt studyjnych, będących przykładem budowania oferty lokalnych usługodawców z obszarów wiejskich Kujawsko-Pomorskiego, wiążących atrakcje przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe, historyczne oraz kulinarne Doliny Wisły. Ma obejmować obszar nadwiślański od Solca Kujawskiego do Świecia i promować atrakcje występujące na tym terenie.

Pierwsza podróż pn. „Poznaj Smak Doliny Wisły - Między Mostami” już się odbyła w czerwcu 2022 r. i udział w niej wzięło 18 przedstawicieli operatorów i lokalnych organizacji turystycznych. Przy okazji tej wizyty jej uczestnicy przyłączyli się do warsztatów budowania marki lokalnej, która jest opracowywana w ramach „Konstelacji dobrych miejsc” w Kujawsko-Pomorskim.

Następne wyprawy zaplanowano w kolejnych miesiącach, i tak:

 „Mennonicka Pętla Smaku – winno, dziarsko i zielarsko” w lipcu 2022 przeznaczona dla dziennikarzy i blogerów kulinarnych;

 „Stoły Dobrzyńskich Smaków - na kulinarnym szlaku” we wrześniu 2022 skierowana do przedstawicieli gastronomii i szkół gastronomicznych;

 „Wyprawa po Dobre z Lasu” w październiku 2022, na którą zaproszeni zostaną przedstawiciele uczelni wyższych z regionu i studenci.

Projekt ma na stałe wpisać komercyjną ofertę wycieczek, łączących atrakcje kulturowe z kulinarnymi, w kalendarz lokalnych biur podróży. Poprzez szeroką i skierowaną do różnych odbiorców promocję atrakcji oferowanych w Dolinie Dolnej Wisły, projektodawca planuje podnieść zainteresowanie tym regionem i zwiększyć liczbę turystów w tym obszarze.