|

Wyniki konkursu "Wieś na weekend'2024"

Sekretariat Regionalny KSOW informuje o zakończeniu oceny wniosków zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu „Wieś na weekend”. Zespół Oceniający powołany Uchwałą nr 10/515/24 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 6 marca 2023 r., dokonał oceny wniosków i ustalił listę rankingową projektów, którą Zarząd Województwa zatwierdził w dniu 29 maja br.

Lista rankingowa projektów tutaj

Do Konkursu zgłoszono 22 projekty, które przeszły ocenę formalną, w wyniku której:

  • 22 wnioski podlegały ocenie merytorycznej, z czego 21 projektów wymagało korekty, a 1 - uzupełnienia w ramach autokorekty. Korekty do wniosku nie przesłał 1 wnioskodawca i zgodnie z § 4 ust.2, jego wniosek nie został przekazany do dalszej oceny punktowej. Do realizacji przyjęto 21 projektów z listy rankingowej.
  • Limit dostępnych środków w konkursie, przyjęty Uchwałą nr 10/515/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2024 r, wynosi 100 tys. zł. W puli tej mieści się budżet wszystkich 21 wniosków z listy rankingowej, na łączną kwotę 83.059,80 zł.

 

Po zapoznaniu się z listą rankingową, prosimy Wnioskodawców o potwierdzenie realizacji zadania drogą mailową (ksow@kujawsko-pomorskie.pl), podając nr wniosku w tytule wiadomości.

 

Natomiast w przypadku rezygnacji z dofinansowania,  prosimy o elektroniczne przesłanie takiej informacji w formie oficjalnego pisma (scan), podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy.