|

Żywność od rolnika – konferencja i wyjazdy studyjne

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z partnerami – Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Lokalną Grupą Działania „Bory Tucholskie” oraz Fundacją Hodowców Polskiej Białej Gęsi - realizuje projekt pn. Problemy bezpieczeństwa i rozwoju produkcji żywności oraz jej dystrybucji przez rolników, gospodarstwa agroturystyczne i Koła Gospodyń Wiejskich”, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, plan operacyjny na lata 2020-2021.

W ramach projektu zaplanowano organizację konferencji oraz 4-ch wyjazdów studyjnych, podczas których specjaliści zapoznają ich uczestników z aspektami prowadzenia przetwórstwa żywności w gospodarstwie rolnym, a praktycy przedstawią swoje doświadczenia z zakresu stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny. Projekt pozwoli na nawiązanie współpracy pomiędzy rolnikami, ułatwi kontakty z doradcami rolnymi oraz da możliwość poszerzenia swojej działalności i dywersyfikacji źródła dochodów.

Konferencja skierowana jest do rolników, osób zainteresowanych działalnością lub działających w branży przetwórstwa lokalnego i zakłada  przeszkolenie uczestników nt. bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności (pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), pokazania nowych trendów w małym przetwórstwie, aktualnych wymagań znakowania żywności oraz marketingu. Ponadto podczas 4-ch, tematycznych wizyt studyjnych uczestnicy poznają dobre praktyki stosowane w małej, lokalnej przetwórni, gospodarstwie agroturystycznym, świadczącym usługi żywieniowe oraz w kuchni domowej.

 

Nabór uczestników konferencji i wyjazdów studyjnych trwa do 22 czerwca 2021 r. Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy dostarczyć pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 89-122 Minikowo k. Nakła nad Notecią z dopiskiem „Konferencja lub wyjazd studyjny – Problemy bezpieczeństwa i rozwoju produkcji żywności…” lub pocztą e-mail na adres: magdalena.kulus@kpodr.pl  (skan z podpisem). O uczestnictwie w konferencji oraz wyjeździe studyjnym decyduje weryfikacja merytoryczna kandydata (na podstawie danych z formularza zgłoszeniowego) oraz kolejność zgłoszeń.

Do pobrania:

Karta zgłoszeniowa

Program konferencji

Program wyjazdów studyjnych