|

Anty Age - w jaki sposób produkty rolne wpływają na jakość i długość życia

W pierwszych dniach listopada Sekretariat Regionalny KSOW zaprasza na konferencję poświęconą zagadnieniom uprawy, hodowli, przetwarzania i konserwacji produktów rolniczych, wzmacniających ich prozdrowotne działanie. Podczas dwudniowego spotkania wykładowcy, wybitni eksperci od upraw metodami ekologicznymi, produkcji  żywności organicznej, specjaliści od chorób cywilizacyjnych oraz praktykujący rolnicy, producenci ziół, przedstawiciele inspekcji, zajmujący się jakością żywności oraz specjaliści od technologii wzmacniających prozdrowotne właściwości produktów rolnych, będą dzielić się swoją wiedzą na temat wpływu żywności na jakość życia i jego długość. Wykładom będą towarzyszyć warsztaty, podczas których uczestnicy poznają techniki uwalniania stresu i relaksacji.

Na konferencję zapraszamy panie – rolniczki, mieszkanki wsi z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedstawicielki organizacji i instytucji wspierających karierę zawodową i funkcje społeczne kobiet w regionie, kobiety, zajmujące czołowe stanowiska w jednostkach działających na rzecz rolnictwa oraz panie pełniące funkcje na różnych szczeblach w samorządach.

W załączeniu program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.

Na zgłoszenia mailowe lub telefoniczne oczekujemy do dnia 25 października br., pod

adresem ksow@kujawsko-pomorskie.pl lub numerami tel. 56 62 15 897; 784 995 122. 

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.