|

Cykl szkoleń dla Kół Gospodyń Wiejskich – zakończony!

Wczoraj zakończyliśmy cykl szkoleń dla  przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z województwa kujawsko-pomorskiego. Zainteresowanie tematyką szkoleń przerosło nasze oczekiwania. W sześciu spotkaniach wzięło udział łącznie ponad 300 osób. Przedstawicielki i reprezentanci KGW zdecydowanie chcą zdobywać i pogłębiać swoją wiedzę z zakresu prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów szczególnie teraz, gdy sięgają po pomoc finansową udzielaną przez ARiMR. Co więcej, w wypełnianych ankietach uczestnicy zgłaszają kolejne potrzeby szkoleniowe, które będą wyznaczały nam kierunki  przyszłych działań.

Dziękujemy Państwu za tak liczne przybycie, falę pytań, inspirujące dyskusje oraz gościnność organizatorek.  

Jeśli po szkoleniach pojawią się jeszcze jakieś pytania dotyczące kwestii poruszanych podczas szkoleń, zachęcamy do ich przesyłania na nasz adres mailowy ksow@kujawsko-pomorskie.pl. Na podstawie zadawanych pytań,  postaramy się stworzyć dla Państwa bazę z odpowiedziami (FAQ), którą udostępnimy na naszej stronie www.ksow.pl.

Poniżej znajdą Państwo prezentacje ze szkoleń:

  1. KSOW
  2. Lista Produktów Tradycyjnych
  3. Uproszczona ewidencja

Relacja fotograficzna ze szkoleń poniżej: